Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMerdan, Kurtuluş
dc.contributor.authorKaya, Vedat
dc.date.accessioned2021-11-09T19:55:19Z
dc.date.available2021-11-09T19:55:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-4990
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVM01UUXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/4446
dc.description.abstractBilim, teknoloji, sanayi ve kırsal kalkınma alanındaki gelişmeler, tarımsal faaliyetlerin oluşum şeklini ve tarımsal ürünlere yönelik beklentileri değiştirmektedir. Toplumlarda çevre ve sağlığa ilişkin bilinç düzeyiyle birlikte organik tarıma ilgi de artmakta ve dünyadaki organik tarım pazarı, artan oranlarda genişlemektedir. Bu çalışma, Türkiye ekonomisi örneğinde organik tarımın ekonomik boyutunu ele almaktadır. Türkiye organik tarım açısından oldukça elverişli şartlara ve büyük bir üretim potansiyeline sahip olmasına rağmen dünya organik ürün ve gıda pazarında küçük bir paya sahiptir. Türkiye’de organik tarımın ekonomik varlığını artırarak devam ettirebilmesi, yatırımın geri dönüşümünün sağlanması, maliyetlerin azaltılması, ürünlerin iç ve dış pazar talebinin artırılmasına bağlıdır. Özellikle dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve buradan elde edilecek kazanımların organik tarım ürünleri ihracına yansıtılması önem teşkil etmektedir.en_US
dc.description.abstractThe developments in science, technology, industry and rural development change the emergence type of agricultural activity and the expectations for agricultural products. With the rise in the awareness level in societies for environment and health, the interest in organic agriculture increases and the organic market becomes wide at increasing rate. This study focuses on the economic dimension of organic agriculture in its example of Turkish economy. Although Turkey has quite sufficient conditions and a large potential of production in terms of organic agriculture, it occupies a little place in the world organic production and food market. İn order for Turkey to continue the economical existence of agriculture depends on providing investment with recycling, reducing the costs and increasing the demand for products in domestic and foreign market. Especially following the technological progress which happens in the world and using the gains obtained from this process in the export of organic agricultural products have importance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarımsal Ekonomi ve Politikaen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleTürkiye’deki organik tarımın ekonomik analizien_US
dc.title.alternativeThe economic analysis of organic agriculture in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage239en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.endpage252en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record