Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • TÜRKİYE’DE YAPI DENETİMİN DENETİMİ 

   Kara, Osman (İnşaat Mühendisleri Odası, 2013-10-05)
   Türkiye’de yapı denetimi, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak, Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip Yapı Denetim Kuruluşları tarafından ...
  • Yapı Denetimi Kanununda Meslek Etiği İhlalleri 

   Kara, Osman; Saka, Fatih; Kaplan, Hikmet; Yulu, Turgay (İnşaat Mühendisleri Odası, 2013-10-05)
   Türkiye’de yapı denetimi, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak hazırlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 4708 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayalı çıkarılan yönetmelik ...