Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKutukız, Doğan
dc.contributor.authorAkyürek, Suat
dc.date.accessioned2021-11-09T20:05:45Z
dc.date.available2021-11-09T20:05:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2528-9527
dc.identifier.issn2528-9535
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opus.357662
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd016STFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5524
dc.description.abstractYiyecek içecek sektörü günümüzde büyük bir istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle turizmde gelir yönünden, istihdam yönünden ve müşteri memnuniyeti yönünden yeme –içmenin payı düşünüldüğünde bu alanda eğitimli iş gücüne ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Otel işletmelerinin kalbi olarak görülen mutfağın rolü düşünüldüğünde, bu alanda çalışacak personelin eğitimli ve bu alana yatkın olması oldukça önemlidir. Bu bağlamda, turizm alanında eğitim alan orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumlarının ölçülmesi bu çalışmanın ana amacını oluşturmuştur. Diğer yandan öğrencilerin birtakım demografik özelliklerine göre mutfak departmanına yönelik tutumlarında farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Muğla ilindeki orta öğretim düzeyinde turizm eğitimi veren Fethiye Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Muğla Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Köyceğiz Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, yukarıda sayılan orta öğretim düzeyinde turizm eğitimi veren liselerin 2016-2017 eğitim-öğretim yılındaki 250 öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, orta öğretim düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumlarının olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe food and beverage sector is compose a major source of employment in our day. While considering the importance of food and beverage in tourism sector, especially in terms of income, employment and customer satisfaction the need for educated workforce in this field increases day by day. When considering the role of kitchen as a heart of the hotel management, it is vital important that the staff would be educated and prone to this area. In this regard, the main purpose of this study is aimed to measure the attitudes of the students at the secondary education level in tourism sector towards the kitchen department. On the other hand, it has been tried to determine whether the students' attitudes towards the kitchen department differ or not according to some demographic characteristics. Survey method was used to collect data in the research. Fethiye Anatolian Hotel Management and Tourism Vocational High School, Muğla Anatolian Hotel Management and Tourism Vocational High School and Köyceğiz Anatolian Hotel Management and Tourism Vocational High School students consist of the universe of the research in the secondary education level in Muğla province. The sample of the study is consist of 250 students in the 2016-2017 academic year of the high schools which provide tourism education at the above mentioned secondary education level. According to the results obtained from the research, it was concluded that the attitudes of the students in tourism education to the kitchen department at the secondary education level were positive.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleTurizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Research on The Determination of The Attitudes of Students with Secondary Education Level in Kitchen Department in Tourism Educationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issueIen_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.doi10.26466/opus.357662
dc.identifier.endpage146en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record