Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTopal, Mehmet Hanefi
dc.date.accessioned2021-11-09T20:05:25Z
dc.date.available2021-11-09T20:05:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-3623
dc.identifier.issn2645-8780
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBek1ERTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5444
dc.description.abstractTürkiye’de askeri harcama-ekonomik büyüme ilişkisi üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bununla beraber daha önceki çalışmaların sonuçları fikir birliği sağlamaktan uzaktır. Bu çalışmanın amacı 1960-2016 dönemi için askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme ve nedensellik bağlamında yeniden araştırmaktır. Araştırmada, geleneksel analizlere ilave olarak çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme ve zamanla değişen nedensellik analizleri de uygulanmıştır. Bayer ve Hanck (2013) standart güçlü eşbütünleşme testi sonuçlarına göre askeri harcamalar uzun dönem kişi başı milli geliri negatif yönde etkilemektedir. Bununla beraber Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi sonuçları askeri harcamalar ile kişi başı milli gelir arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Öte yandan zamanla değişen nedensellik analizi sonuçları ekonomik ve politik gelişmeler nedeniyle 1970’li yılların ortalarından itibaren Türkiye’de askeri harcamaekonomik büyüme bağının ortadan kalktığını ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractA growth number of empirical studies have investigated the relationship between military expenditures and economic growth in Turkey. However, there is no consensus on the relationship between military expenditures and economic growth in literature. The aim of this study is re-examining the relationship between military expenditures and economic growth covering the period of 1960 and 2016 within the context of cointegration and causality analysis. In addition to traditional analysis, we employed cointegration test with multi structural breaks and time-varying causality analysis. According toBayer and Hanck’s (2013) standart cointegration test results the military expenditures negatively affect long-run GDP per capita. However, Maki’s (2012) cointegration test with multiple breaks results show that there is no relationship between military expenditıres and GDP per capita. On the other hand, time-varying causality results also indicate that the causal linkage between military expenditures and economic growth has disappeared due to economic and politic shifts in Turkey after the middle of 1970s.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofMaliye Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.titleTürkiye’de Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Bir Analizi (1960-2016)en_US
dc.title.alternativeAn Analysis of Relationship between Military Expenditure and Economic Growth in Turkey (1960-2016)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.wospublicationidWOS:000438423000009en_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue174en_US
dc.identifier.startpage175en_US
dc.contributor.institutionauthorTopal, Mehmet Hanefi
dc.identifier.endpage202en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record