Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorToruk, İbrahim
dc.contributor.authorGüran, M. Salih
dc.date.accessioned2021-11-09T20:04:55Z
dc.date.available2021-11-09T20:04:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-5766
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZMk1UWXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5309
dc.description.abstractSiyasal iletişim süreci siyasal aktörler tarafından belirli amaçlara yönelik olarak geliştiri- len çeşitli iletişim tekniklerinin kullanıldığı bir iletişim sürecidir. Özellikle seçim dönemlerinde daha çok ön plana çıkan bu süreçte farklı iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu iletişim araçla- rından biri de yazılı basındır. Araştırmanın amacı; 30 Mart 2014 yerel seçim sürecinde yazılı basında yeralan haberlerin, özellikle Cemaat-Hareket (Hizmet) Ak Parti ilişkilerini ne şekilde yansıttığıdır. Farklı siyasal eğilimler gösteren beş gazete seçilmiş ve seçimlerden önceki otuz gün boyunca sayfalarda yer alan haberler; türü, niteliği ve anlamsal açıklığı yönünden ince- lenmiştir. Yine gazete haberlerinin siyasi olayları yansıtma düzeyi nitel içerik çözümlemesi ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. İncelenen gazete haberlerinden elde edilen veriler ışı- ğında, gazetelerin benimsediği ideoloji doğrultusunda haberleri vermeye çalıştıkları net bir şekilde görülmüştür.en_US
dc.description.abstractDuring the course of a political communication process, political actors employ various communication techniques which are developed towards various goals. Particularly election times see a concentration and polarization in political communication actions on various me- dia, but the press maintains still a most strategic role. The aim of this study is to explore the potential of the Turkish press for the projection of the relations between the Ak Party and the “Hizmet Cemaati - The Community of Service” as it was covered by the headlines on political events during the elections period. Five newspapers with differing political stances were chosen and their news coverage of the last thirty days before the elections was studied in relation to their genre and type, attributes, and definition of meaning. Then, the news coverage was quali- tatively content analyzed in comparison to each other. The obtained data was was put to quali- tative content analysis used for an analysis of the attitude that the Turkish press presented on the relationship of Ak party- “The Community “after the “December 17 operations” in light of the political communication. The analysis exposed clearly that each newspaper was occupied to cover the news according to her engaged ideology and political stance.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofTürkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleThe 2014 Turkish municipal elections under the impact of the December 17 processen_US
dc.title.alternative17 Aralık sürecinde Türkiye’de yaşanan 2014 yerel seçimlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.startpage281en_US
dc.contributor.institutionauthorGüran, M. Salih
dc.identifier.endpage297en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record