Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKavaklı, Mehmet
dc.contributor.authorAk, Mehmet
dc.contributor.authorUğuz, Faruk
dc.contributor.authorTürkmen, Osman Oğulcan
dc.date.accessioned2021-11-09T20:04:37Z
dc.date.available2021-11-09T20:04:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1302-0099
dc.identifier.issn2146-7153
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5505/kpd.2020.59862
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJME9UQTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5207
dc.description.abstractObjective: The COVID-19 pandemic is a new and highly detrimental event that has influenced the world over. Besides the obvious health risks, COVID-19 has also affected people psychologically. The high risk of contamination can increase the perceived COVID-19 threat and death anxiety in individuals. The aim of the present study was to investigate the mediating role of self-compassion in the relationship between perceived COVID-19 threat and death anxiety. Additionally, the study also investigated the role of gender, profession and income level in the perceived COVID-19 threat and death anxiety. Method: The research sample was composed of 562 individuals from the community. The data was gathered by using personal information form and the Perceived COVID-19 Threat Form, Self-Compassion Scale and Turkish Death Anxiety Scale. Results: The relationship between perceived COVID-19 threat and death anxiety was partially mediated by self-compassion. Moreover, people in the high income group had a lower level of perceived COVID-19 threat and death anxiety score compared to the low-income group. Perceived COVID-19 threat levels were lower among health care professionals compared to unemployed individuals. Female participants had a higher level of perceived COVID-19 threat and death anxiety score compared to male participants. Discussion: Self-compassion may be an essential variable to help cope with problems related to perceived COVID-19 threat and death anxiety. Improving our understanding of the psychological impacts of COVID-19 is necessary and essential.en_US
dc.description.abstractAmaç: COVID-19 pandemisi bütün dünyayı etkileyen yeni ve oldukça tehlikeli bir durumdur. Tıbbi süreçlerin yanı sıra bu pandemi insanları psikolojik ve mental olarak da etkilemektedir. Bulaşma riskinin yüksek olması bireylerin algıladıkları COVID-19 tehdidinin ve ölüm kaygısı düzeyinin artmasına neden olabilir. Bu çalışmanın amacı da algılanan COVID-19 tehdidi ile ölüm kaygısı ilişkisinde öz şefkatin aracı rolünün incelenmesidir. Bu temel amacı ek olarak çalışma grubu ve gelir düzeyine göre algılanan COVID-19 tehdidi ve ölüm kaygısı puanlarında bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Yöntem: Çalışma toplamda 562 kişi ile yürütülmüştür. Veriler kişisel bilgi formu, Algılanan COVID-19 Tehdidi Formu, Öz Şefkat Ölçeği ve Ölüm Kaygısı Ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Bulgular: Algılanan COVID-19 tehdidi ile ölüm kaygısı arasındaki ilişkide öz şefkat kısmi aracı değişken olarak rol oynamaktadır. Ayrıca yüksek gelir düzeyine sahip kişilerin algılanan COVID-19 tehdidi ve ölüm kaygısı düzeylerinin düşük gelir grubundakilere göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının algılanan COVID-19 tehdidi düzeylerinin çalışmayan gruptan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Kadınların hem algılanan COVID-19 tehdidi hem de ölüm kaygısı düzeyi erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Ölüm kaygısı ve COVID-19 tehdit algısı ile ilişkili sorunlarla baş etme noktasında öz şefkat önemli bir değişken olabilir. Salgının insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini anlamak için bu konudaki bilginin de genişletilmesi gerekmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofKlinik Psikiyatri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleThe mediating role of self-compassion in the relationship between perceived COVID-19 threat and death anxietyen_US
dc.title.alternativeAlgılanan COVID-19 tehdidi ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkide öz şefkatin aracı rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.wospublicationidWOS:000612398500003en_US
dc.description.scopuspublicationid2-s2.0-85103518256en_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.doi10.5505/kpd.2020.59862
dc.identifier.endpage23en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record