Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Handan
dc.contributor.authorÇakmak, Suzan
dc.contributor.authorSalman, Ebru
dc.date.accessioned2021-11-09T20:04:36Z
dc.date.available2021-11-09T20:04:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2148-1504
dc.identifier.issn2148-1504
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4274/jtsm.galenos.2020.84803
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFd01ERTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5205
dc.description.abstractObjective: One of the most common complaints observed during the menopausal period is sleep disorders, affecting 40%-60% women. In this study, we aimed to determine complementary and clternative medicine (CAM) for menopausal women experiencing sleep disturbances, and the prevalence and influencing factors of sleep disturbance. Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, we included menopausal women experiencing sleeplessness [?4 degree of discomfort according to the Visual Analog Scale (VAS)] (n=201). A questionnaire and the CAM Scale were used to collect data. The necessary institutional and ethical committee permissions were obtained. Results: The mean age of the menopausal women was 47.23±4.53 [minimum (min)- maximum (max), 30-60] years, and their mean VAS for insomnia was 5.20±1.12 (min-max, 4-9). The following methods were used by the women to overcome insomnia: herbal supplements (96.6%), dietary supplements (98.8%), religious practices (95.7%), and mind-body practices (76.9%). The most common methods were fruits and vegetables, milk and dairy products, honey, linden tea, rosehip, prayer, pray, and music. Approximately 70.5% women expressed that the method they used was effective. Conclusion: Almost all menopausal women used any method of CAM. Further studies on the effectiveness of these methods as well as the training to be provided and the information dissemination by healthcare professionals are recommended.en_US
dc.description.abstractAmaç: Menopozal dönemde görülen en sık şikayetlerden biri de uyku bozukluklarıdır ve kadınların %40-60’ını etkilemektedir. Çalışma menopoz döneminde olan kadınların uyku sorunlarına yönelik kullanmış oldukları tamamlayıcı ve alternatif tedavileri (TAT), yaygınlığını ve etkileyen faktörleri belirlemek için planlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel niteliktedir. Örneklemini menopoz döneminde olan ve uykusuzluk problemi Visual Analog Skalasına (VAS) göre 4 ve üstü derecede rahatsızlık hisseden) yaşayan kadınlar oluşturmaktadır (n=201). Verilerin toplanmasında, kadınların sosyo-demografik özellikleri, menopozal döneme ait bilgileri ve uyku sorunlarını içeren anket formu ile TAT Ölçeği kullanıldı. Gerekli kurum ve etik kurul izinleri alındı. Verilerin analizlerinde yüzde, ortalama, ki-kare, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri yapıldı. Bulgular: Kadınların menopoz yaş ortalaması 47,23±4,53 [minimum (min)-maksimum (maks)= 35-65), VAS’a göre kadınların uykusuzluk şikayetleri ortalaması 5,20±1,12 (min-maks= 4-9)’dir. Kadınların uykusuzluk problemi için kullanmış oldukları yöntemler; bitkisel yaklaşımlar (%96,6), diyet takviyesi (%98,8), dini yaklaşımlar (%95,7) ve zihin-beden uygulamalarıdır (%76,9). En sık kullanılan yöntemler; meyve-sebzeler, süt ve süt ürünleri, bal, ıhlamur, kuşburnu, namaz, dua etmek ve müzik gibi uygulamalardır. Kadınların %70,5’i ise kullandıkları yöntemin etkili olduğunu ifade etti. Sonuç: Menopozal dönemde olan kadınların hemen hemen hepsi herhangi bir TAT yöntemi kullanmaktadır. Kadınların çoğunluğu bu yöntemleri sağlık profesyonellerinden eğitim almadan uygulamaktadır. Bu yöntemlerin etkinliklerinin daha geniş kapsamlı olarak araştırılması, eğitimlerin sağlık profesyonelleri tarafından verilmesi ve yaygınlaştırılması önerilmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofTürk Uyku Tıbbı Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleComplementary and Alternative Medicine Methods Used for Sleep Disturbance in Menopauseen_US
dc.title.alternativeMenopozda Görülen Uyku Sorunlarında Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.wospublicationidWOS:000579120800016en_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage207en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.doi10.4274/jtsm.galenos.2020.84803
dc.identifier.endpage213en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record