Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArtan, Seyfettin
dc.contributor.authorHayaloğlu, Pınar
dc.contributor.authorDemirel, Selim Koray
dc.date.accessioned2021-11-09T20:04:22Z
dc.date.available2021-11-09T20:04:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2146-4839
dc.identifier.issn2148-483X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjME9URTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5103
dc.description.abstractKamu harcamalarında etkinliğin sağlanması, ekonomideki kıt kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve böylece toplum refahının maksimize edilmesi bakımından önem arz etmektedir. Benzer şekilde, kamunun yaptığı sağlık harcamalarının toplumsal yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemesi bu yatırımlardan sağlanacak etkinliğe bağlıdır. Bu çalışmada, kamu sağlık harcamaları etkinliğinin belirleyicileri 2000-2013 döneminde BRICS ülkeleri için araştırılmıştır. Bu doğrultuda kamu sağlık harcamalarının etkinliğini belirlemek üzere öncelikle Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmış, daha sonra kamu sağlık harcamalarının etkinliğini belirleyen ekonomik ve kurumsal faktörler Logit ve Tobit regresyon modelleri ile araştırılmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre BRICS ülkelerinde; işsizlik oranı, enflasyon oranı, yatırım harcamaları ve yolsuzluk değişkenleri kamunun sağlık sektöründe yaptığı yatırım harcamalarının etkinliğinin önemli birer belirleyicisidiren_US
dc.description.abstractThe optimization of public expenditures has importance on utilizing scarce resources in the best way possible and maximizing public welfare. Likewise, public health expenditures positive affect on quality of life depends on the efficiency of these investments. In this study, the determinants of public health expenditures efficiency investigated for BRICS countries the period of 2000-2013. Accordingly, in order to determine the efficiency of public health expenditures, data envelopment analysis (DEA) used then economic and corporate factors, which determine the efficiency of public health expenditures examined with Logit and Tobit estimation technique. According to findings derived from these analyses, the rate of unemployment and inflation, investment expenditures and corruption variables are significant determinants in the efficiency of public health expenditures in BRICS countriesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofSOSYAL GÜVENLİK DERGİSİen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleBRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicilerien_US
dc.title.alternativeDeterminants of Public Health Expenditures Efficiency in BRICS Countriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.contributor.institutionauthorHayaloğlu, Pınar
dc.identifier.endpage29en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record