Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDurmaz, Atakan
dc.contributor.authorAkkuş, Ömer
dc.date.accessioned2021-11-09T20:04:16Z
dc.date.available2021-11-09T20:04:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1303-0094
dc.identifier.issn2149-5459
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJek1EUTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5048
dc.description.abstractIn this study, the effects of international sanctions imposed by the United States (US) and multinational institutions (European Union (EU) and the United Nations (UN)) on the external debts of less developed or/and developing countries are empirically assessed. Our sample includes 44 countries experienced international sanctions over the period 1976-2014. According to the results, the sanctions significantly increase the external debt of the target country. Moreover, if the targeted countries increase government expenditures against these sanctions, it is seen that the tendency of these sanctions to increase external debt is lower in sanctioned periods. Adding to these, the effect of the type of regime in targeted countries on external debt varies according to the state of government expenditures.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve çokuluslu kurumlar (Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM)) tarafından uygulanan uluslararası yaptırımların az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarına etkileri ampirik olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, uluslararası yaptırım uygulanan 44 ülkeye ait 1976-2014 dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yaptırımlar, hedef ülkenin dış borcunu önemli ölçüde artırmaktadır. Ayrıca, hedeflenen ülkelerin bu yaptırımlara karşı devlet harcamalarını artırması halinde, bu yaptırımların dış borçlanmayı arttırma eğiliminin yaptırım dönemlerinde daha düşük olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak, hedeflenen ülkelerde rejimin türünün dış borçlara etkisi, hükümet harcamalarının durumuna göre değişmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.titleThe Effects of International Sanctions on External Debten_US
dc.title.alternativeUluslararası Yaptırımların Dış Borçlar Üzerine Etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage662en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.endpage673en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record