Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTosunoğlu, Büşra
dc.contributor.authorÇam, Alper Veli
dc.date.accessioned2021-11-09T19:56:09Z
dc.date.available2021-11-09T19:56:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1309-7423
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjd05EZ3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/4751
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; Türkiye'deki üniversitelerde maliyet alanında yapılan lisansüstü tezlerin özellikleri ve konuları açısından zaman içerisindeki değişimlerini belirlemektir. Bu amaçla ilk olarak Türkiye'de maliyet alanında yapılan tezlerin mevcut durumu ortaya konulmuştur. Daha sonra maliyet konusunda çalışmaların yer aldığı "İşletme" alanı kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu kapsamda 2000- 2014 yılları itibariyle Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilen 270 lisansüstü çalışma incelenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre; araştırmaların büyük çoğunluğu devlet üniversiteleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmalara bakıldığında büyük bir oranda imalatçı firmalara odaklanıldığı, ikincil veri kaynağı tercih edildiği ve genellikle örnek olay çalışması yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the changes of postgraduate thesis, which are submitted to the university in Turkey in the area of cost, in relation to their characteristics and subjects. Fort his purpose, firstly, current status of cost thesis in Turkey has been introduced. Afterward the area of “Business Administration”, which comprises the studies in the area of cost, has been examined in detail. In this context, 270 postgraduate thesis submitted between the year of 2000-2014 were obtained from the database of National Council of Higher Education Thesis Centre. According to survey result, a large part of research was carried out by state universities. Furthermore, it has been determined that a large propotion of studies was focused on manufacturing firms, was preffered the secondary data sources and was used case study methoden_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofGümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleTÜRKİYE’DE MALİYET ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAen_US
dc.title.alternativeA RESEARCH ON THE POSTGRADUATE THESIS IN THE FIELD OF COST IN TURKEYen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.endpage155en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record