Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArtan, Seyfettin
dc.contributor.authorHayaloğlu, Pınar
dc.contributor.authorSeyhan, Burak
dc.date.accessioned2021-11-09T19:55:45Z
dc.date.available2021-11-09T19:55:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2148-029X
dc.identifier.issn2148-029X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrME5qUTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/4625
dc.description.abstractBu çalışmada, ekonomik büyüme ve dışa açıklığın çevre kirliliği üzerindeki etkisi araştırılarak Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliği Türkiye ekonomisi için test edilmiştir. 1981-2012 dönemini kapsayan çalışmada söz konusu ilişkiyi araştırmak üzere zaman serisi analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye'de ekonomik büyüme ve ticari açıklık ile çevre kirliliği arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu desteklemektedir. Bununla birlikte ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasında Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi ile uyumlu olarak ters-U şeklinde bir ilişki söz konusuyken, ekonomik büyüme ve ticari açıklık arasında ters-U şeklinde bir ilişki tespit edilememiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the validity of Environmental Kuznets Curve hypothesis was tested for Turkey by investigating the effects of economic growth and trade openness on environmental pollution. These relationships were analyzed via time series analysis using the period of 1981-2012. The results obtained in the study seem to support that there is a relationship between economic growth, trade openness and environmental pollution in the long term in Turkey. However, it was found out that there was an inverted U-shape relationship between economic growth and environmental pollution consistent with the hypothesis environmental Kuznets Curve, while, there was no inverted U-shape relationship between economic growth and trade openness.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.subjectEnerji ve Yakıtlaren_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleTÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİen_US
dc.title.alternativeTHE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL POLLUTION, TRADE OPENNESS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEYen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage308en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.endpage325en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record