Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkyol, Hikmet
dc.contributor.authorBaltacı, Nuri
dc.date.accessioned2021-11-09T19:55:34Z
dc.date.available2021-11-09T19:55:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1309-7423
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpZME1URXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/4558
dc.description.abstractBu çalışmada 2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmayı amaçlayan Türkiye'nin en önemli finans şehri İstanbul'un bu hedef doğrultusunda orta vadede bölgesel, uzun vadede ise uluslararası bir finans merkezi olmasının ne derecede mümkün olabileceği araştırılmıştır. Bu bağlamda İstanbul ile muhtemel rakipleri arasında bir karşılaştırmaya gidilerek, şehrin potansiyel durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, bölgesel finans merkezi olma noktasında, İstanbul'un Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yükseliş kaydetmesine rağmen lider olmasının şimdilik mümkün olmadığı, zira bu bölgede liderliğin Dubai'de olduğu söylenebilir. Ancak, orta vadede İstanbul'un bölgesel merkez olma ihtimali mümkün görünmektedir. Bölgesel merkez olma konusunda, İstanbul'un bulunduğu diğer bir bölge olan Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde GFCI 16 endeksinin sonucuna göre, şehir lider merkez komundadır. Ancak, İstanbul'un en yakın rakibi olarak Almatı ile arasında küçük bir puan farkının bulunması ilerleyen zamanlarda bu iki merkez arasında ciddi bir çekişmenin olabileceğini göstermektedir. Yine benzer endeksler incelendiğinde İstanbul'un Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde en zorlu rakibi olarak Moskova görünmektedir. Çalışmadan çıkan bir diğer sonuca göre İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olabilmesinin şimdilik mümkün olmadığı yönündedir. Ancak geçmiş yıllara göre yükseliş gösteren şehrin uzun vadede bu hedefine ulaşması mümkün olabilir. Çalışmadan çıkan son sonuç ise, bölgesel kutuplaşma ve uzmanlaşmanın bir sonucu olarak, her geçen gün yeni şehirlerin, finansal merkezi olma konusunda iddialı bir şekilde dünya sahnesinde rol aldıklarının görülebilmesidir. Bunun anlamı ilerleyen yıllarda ve üst sıralarda yeni yeni finans merkezlerini görebilmenin oldukça olası olabileceğidiren_US
dc.description.abstractIn this study, the research has been conducted in order to find the possibility level of İstanbul that is the most significant financial city of Turkey, which aims to be one of the 10 greatest economy of the World in 2023, to become regional finance center in medium term and an international finance center in long term within the frame of this goal. In this regard, it is aimed to reveal the potential position of İstanbul by comparing and contrasting the city with her rivals. As a result, it has been seen that although İstanbul has been developed in Middle Eastern and African regions for being the regional finance center, it is not possible for the city to be the leader yet and it can be stated that the leader of the region is still in the hands of Dubai. However, the chance of İstanbul to be the regional center in medium seems possible. In accordance with the results of GFCI 16 index, İstanbul is the leader center of another region of Eastern Europe and Central Asia that the city located. However, the fact that there is a little score difference between İstanbul and Almaty, which is considered as the city’s closest rival, demonstrates that there will be a serious contention between these two centers later on. When similar indexes are analyzed, the toughest rival of İstanbul in Eastern Europe and Middle Asia region seems to be Moscow. In accordance with another result of the study, it is not possible yet for İstanbul to be an international finance center for now. However, it is possible for the city that displays development in comparison with last years to achieve this objective over the long run. The last results of the study as an outcome of regional polarization and specialization is that financial centers start to assertively take place in world arena each passing day. This means that in the forthcoming years it will be quite possible to see the finance centers at the top ranksen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofGümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.titleULUSLARARASI BİR FİNANS MERKEZİ OLARAK İSTANBUL’UN DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.title.alternativeEVALUATION OF İSTANBUL AS AN INTERNATIONA FINANCE CENTERen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage353en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.endpage387en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record