Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEvren, Savaş
dc.contributor.authorEvren, Emine Şimşek
dc.contributor.authorÇakıcı, Celil
dc.contributor.authorÇakır, Onur
dc.date.accessioned2021-11-09T19:55:32Z
dc.date.available2021-11-09T19:55:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1309-7423
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprMU9EUXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/4545
dc.description.abstractBu çalışma, sürdürülebilir turizm olgusuna yönelik eleştirileri ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle, literatür taraması gerçekleştirilmiş ve sürdürülebilir turizme yönelik eleştirileri içeren çalışmalar derlenmiştir. Ardından, bu çalışmalarda ortaya konan temel eleştiri noktaları sistematik literatür incelemesi yöntemiyle incelenmiş ve bu eleştiri noktalarından hareketle sürdürülebilir turizmin temel eleştirel boyutları ortaya konmuştur. Bu çerçevede, sürdürülebilir turizme yönelik eleştirilerin beş ana boyut altında ele alınabileceği anlaşılmıştır. Bu boyutlar; ikiyüzlülük, belirsizlik, yanılgı, teori-pratik uyumsuzluğu ve literatür yetersizliğidir. Bu kapsamda, mevcut uygulamalardaki riyakârlıklar, kavramsal ve anlamsal belirsizlikler, insanların odak noktasını farklı yönlere çeviren yanılgılar, teorilerin pratiğe uyarlanamamasıyla oluşan uyumsuzluklar ve literatürün eksik yönleri değerlendirilmiştir. Sürdürülebilirliğin sadece bir pazarlama aracı olarak kullanılması, sürdürülecek şeyin ne olduğunun muğlaklığı, endüstrinin sürdürülebilir söylemlerle hedef saptırması, teorilerin bir türlü pratiğe geçmemesi ve araştırmaların sayısının hızla artmasına rağmen incelenen konuların hep aynı kısır döngüye çıkması temel eleştiriler olmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out in order to reveal a criticism about the phenomenon of sustainable tourism. In this context, by reviewing the existing literature, the studies conducted on sustainable tourism criticisms were collected. Then, the criticism points revealed in these studies were determined with the method of systematical literature review, and based on these criticism points the main criticism dimensions of sustainable tourism were identified. In this context, it has been understood that there are five dimensions regarding to sustainable tourism criticisms. These dimensions are hypocrisy, vagueness/ambiguity, delusions, theory-practice inconsistency and inadequacy of literature. In this context, the hypocrisies in current practice, conceptual and semantic ambiguities, the delusions that shift people's focus in different directions, the inconsistencies that arise from the inability of the theories to adapt to practice and the missing aspects of the literature have been evaluated. Using sustainability only as a marketing tool, ambiguity of what is to be sustained, industry's misdirecting with sustainable discourses, theories that do not turn into practice, and vicious circles in examined themes despite the growth in number of studies were identified as main criticisms.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofGümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleSürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeleren_US
dc.title.alternativeIs Sustainable Tourism Really Sustainable?: Critical Evaluations Towards Sustainable Tourismen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issueEk Sayıen_US
dc.identifier.startpage211en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.endpage220en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record