Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHayaloğlu, Pınar
dc.contributor.authorKalaycı, Cemalettin
dc.contributor.authorArtan, Seyfettin
dc.date.accessioned2021-11-09T19:55:18Z
dc.date.available2021-11-09T19:55:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1306-6730
dc.identifier.issn1306-6293
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRreE9UYzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/4443
dc.description.abstractBilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle hız kazanan küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve politik etkileri son zamanlarda sıklıkla tartışılan konuların başında gelmektedir. Literatürde küreselleşmenin düzeyini ve etkilerini ölçmek için çeşitli küreselleşme endeksleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada; ekonomik, sosyal ve politik alt endekslerden oluşan KOF küreselleşme endeksi kullanılmıştır. Çalışmada, küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri panel veri analiz yöntemi kullanılarak 1995-2011 döneminde yüksek, üst orta, düşük orta ve düşük gelirli ülkeler için analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık arz etmektedir. Bu sonuç, küreselleşme endeksinin alt bileşenlerinin kullanılması durumunda da değişmemektedir.en_US
dc.description.abstractEconomic, social, and political eff ects of globalization, which accelerated by the impact of developments in inf ormation and communication technologies, have been in the lead of much discussed subj ects recently. Various globalization indices have been used in the literature f or measuring the globalization’s level and effects. This study uses consisting of KOF globalization index, which consist of economic, social, and political sub-indices. The study analyzed eff ects of globalization on economic growth by using panel data analysis f or high, upper middle, lower middle and low income countries over the period 1995- 2011. According to the results, the eff ects of globalization on economic growth have differentiated in terms of countries’ development level. The result has not changed on using the subcomponent of globalization index.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofEskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleKüreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?en_US
dc.title.alternativeHow does Globalization Affect Economic Growth Across Different Income Group Countries?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage119en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.endpage152en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record