Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkkan, Yaşar
dc.contributor.authorBaki, Adnan
dc.contributor.authorÇakıroğlu, Ünal
dc.date.accessioned2021-11-09T19:55:16Z
dc.date.available2021-11-09T19:55:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-5340
dc.identifier.issn2536-4758
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNME1EZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/4425
dc.description.abstractAritmetikten cebire geçiş sürecinde farklı problem çeşitleri ile ilgili çözüm stratejilerini kullanma becerilerinin öğrencilere kazandırılması, öğrencilerin ilköğretimin ikinci kademesi ile birlikte soyutkışan matematiği kavrayabilmelerine ve cebirsel düşünmelerine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Türkiye'de yeniden yapılandırılan ilköğretim matematik öğretimi programında öğrencilerin kırklı problem çeşitleri ile ilgili çözüm süreçlerinin aritmetikten cebire geçiş süreci açısından irdelenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı; 5-8. sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreci boyunca problem çözme süreçlerindeki farklılaşmaları değişim ve gelişim açısından incelemek ve karşılaştırmaktır. Gelişimci araştırma yöntemiyle yürütülen bu çalışma, Trabzon ilindeki bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 24 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları literatür desteğiyle hazırlanan aritmetik-sözel ve cebirsei-simgesel problemlerdir. Elde edilen veriler, aritmetik, cebir-öııcesi ve cebirle ilgili özellikleri içeren karakterizasyon tablolarına göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin öğrenim seviyesi arttıkça aritmetik çözümlerden cebirsel çözümlere olan geçiş olumlu yönde değişmek ve gelişmekle birlikte, bu değişim ve gelişim çok az olmuş, farklı öğrenim seviyelerindeki öğrenciler genel olarak aritmetik çözümleri kullanmışlardır.en_US
dc.description.abstractThe different grade students' problem solving process takes an important place in the primary school mathematics curriculum mathematics is getting abstract in the second level of primary school. So it is important to examine the different problem solving strategies of students in through transition from arithmetic to algebra according to the new primary school mathematics curriculum in Turkey. So the aim of this study is to investigate the development and the change of problem solving processes on transition process from arithmetic to algebra about 5-8 grade students. The study is conducted by development research methodology at a primary school in Trabzon with the participation of 24 students. The data gathering tools are problems in arithmetic-verbal and algebraic-iconic forms which are developed by the literature support. The data gathered from students are analyzed through the characterization tables which includes arithmetic, pre-algebraic and algebraic characteristics. As a result, by the increase of the students' grades their solutions changed and improved from arithmetic to algebraic, but this change was very little. As well as the different grade students generally used arithmetic solutions for given two problems, only a few students used algebraic and pre-algebraic solutions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.title5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the 5th - 8th grade students' transition process from arithmetic to algebra with regard problem solvingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2012en_US
dc.identifier.issue43en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.contributor.institutionauthorAkkan, Yaşar
dc.identifier.endpage13en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record