Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Metin Mutlu
dc.contributor.authorÇoruh, Emine
dc.contributor.authorKalkan, Hüseyin
dc.date.accessioned2021-11-09T19:55:04Z
dc.date.available2021-11-09T19:55:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2148-3736
dc.identifier.issn2148-3736
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31202/ecjse.714744
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnNE5UYzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/4274
dc.description.abstractYüksek standartta hizmet verebilmek amacıyla yeni inşa edilen birçok tünel işletme ve tünel güvenliği açısından içerisinde birçok teknolojik altyapıyı barındırmaktadır. Özellikle son yıllarda inşa edilen tünellerden, düşük işletme maliyetine sahip olması, sürücüler için ekonomik olması, güvenli olması, kapsamlı kontrol ve yönetim sistemlerine sahip olması vb. birçok beklentiye cevap vermesi istenildiğinden tünel işletme ve güvenlik başarımlarının üst seviyede olması beklenmektedir. Bu çalışma kapsamında, tünel sayısının oldukça fazla olduğu Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Gümüşhane ve Trabzon illeri arasındaki farklı karakteristik özellikte ve çoğunluğu yeni inşa edilen toplam 17 adet tünel, gidiş ve geliş yönü için ayrı ayrı güvenlik ve işletim özellikleri ile tünellerdeki sürücü davranışları açısından detaylı olarak irdelenmiştir. Böylece tünellerde mevcut olan güvenlik ve işletim problemleri ile tünellerdeki mevcut sorunların sürücü davranışı üzerindeki etkilerinin ortaya konulması hedeflenmiş; kazaların önlenmesi hususunda belirlenen hususlara dikkat çekilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’nin sadece tünellerin inşasında değil, güvenlik ve işletmesini sağlayan teknolojik altyapıların kullanılması ve uygulanması hususunda önemli aşamalar kaydettiği görülmüştür. Yapılan incelemelerden yeni teknolojik sistemlerin yeni inşa edilen tünellerin işletimini kolaylaştırdığı ve güvenliğini arttırdığı; buna rağmen bazı tünellerde halen güvenlik ve sürücü davranışları açısından farklı özellikte problemler olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında bu sorunlar detaylı olarak incelenerek sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.en_US
dc.description.abstract: Many newly built tunnels contain many technological infrastructures in terms of management and tunnel safety to provide high-standard services. Tunnel management and tunnel safety are expected to be at a high level since tunnels, especially built in recent years, are required to meet many expectations such as having low operating costs, being economical for drivers, being safe, and having comprehensive control and management systems. Within the scope of this study, a total of 17 tunnels with different characteristic features between Gümüşhane and Trabzon provinces that are located in the Eastern Black Sea Region, where the number of tunnels is quite high, and including mostly new tunnels, were examined in detail and separately in terms of safety and operational features for the traffic directionally of tunnels and driver behaviors in tunnels. Thus, it was aimed to reveal the existing safety and operational problems in tunnels and the effects of existing problems in tunnels on driver behaviors, and attention was drawn to considerations for the prevention of accidents. According to the results obtained, it was observed that Turkey made significant progress not only regarding the construction of tunnels but also regarding the use and application of technological infrastructures that provide their safety and operation. Based on the examinations, it was determined that new technological systems facilitated the operation of newly built tunnels and increased their safety. However, there were still different problems in terms of safety and driver behaviors in some tunnels. Within the scope of the study, these problems were examined in detail, and suggestions were made for the solution of the problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofEl-Cezerî Journal of Science and Engineeringen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleFarklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of Various Highway Tunnels in terms of Tunnel Features and Driver Behaviorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.scopuspublicationid2-s2.0-85095936514en_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1258en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.doi10.31202/ecjse.714744
dc.identifier.endpage1274en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record