Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇam, Alper Veli
dc.contributor.authorSarı, Mustafa
dc.date.accessioned2021-11-08T17:56:03Z
dc.date.available2021-11-08T17:56:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52gVpcC6Pw-5FOdwHtbwdeuAA5QIwjuHaScqha9RUpTjR
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_shOIWoIUGe1wbPdHg9zHn5sYLEeC1J748xdSej3hB7Y
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/2532
dc.descriptionYÖK Tez No: 344602en_US
dc.description.abstractTurizm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir hızla gelişim gösteren ve buna bağlı olarak diğer sektörleri de etkileyerek gelişmelerinde öncü rol oynayan geniş bir sektör haline gelmiştir. Konaklama işletmelerinin sayılarındaki artış, diğer işletmelerle rekabet ortamı yaratmıştır ve diğer işletmelerle rekabet edemeyen işletmeler faaliyetlerini sürdürememişlerdir. İşletmeler gelişen dünya koşullarına ayak uydurmak, diğer işletmelerle rekabet gücünü arttırabilmek ve faaliyetlerini sürdürebilmek için, satış gelirlerini arttırmalı, maliyetlerini düşürmeli ve maliyetlerini etkin bir şekilde kontrol altında tutmalıdır. Turizm sektörünün ağırlıklı olarak emek yoğun çalışması ve otomasyon sistemini sıklıkla kullanamaması etkin bir yönetim ve muhasebe sistemi anlayışını zorunlu kılmaktadır. Bundan dolayı konaklama işletmelerinin yönetimleri karar alırken ve bu kararların etkilerini değerlendirirken iyi bir muhasebe sistemin kendilerine yardımcı olması gerekmektedir.Bu tezin amacı konaklama işletmelerinde maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamalarını incelemek, problemleri ortaya çıkarmak ve maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamalarından ne ölçüde yararlanıldığını tespit etmektir. Özellikle yönetim muhasebesi, yönetim faaliyetleri ve raporlaması, maliyetler, fiyatlandırma politikaları ve bütçeleme üzerinde odaklanılmıştır. Tezin teorik içeriğinden oluşturulan anket, Türkiye'de faaliyet gösteren işletme belgeli, tatil köyleri, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerine uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler: 1-Yönetim Muhasebesi Sistemi, 2-Konaklama İşletmeleri, 3-Muhasebe Organizasyonu.en_US
dc.description.abstractJust like all around the world, in Turkey tourism is a wide sector which is progressing quickly and a pioneer effect on the other sectors? progress. The increase of accommodation establishments created a competitive environment and the ones that weren?t able to compete with others couldn?t carry on their activities. The business enterprises must increase their sales revenues, reduce their cost and keep their cost under control in order to keep up with the progressing world?s conditions, increase the competitive power and to carry on their activity. Because of the intensive working programs and less usage of automatic control systems of tourism sector, an effective sense of management and accounting system is compulsory. Therefore, while making a decision or evaluating the effects of those decisions, the managements must get the help of a suitable accounting system.The aim of this thesis is to analyze the cost and management accountings of accommodation establishments, determine the problems and to find out to what extent they benefit from cost and management accounting practices. Especially, management accountings, management activities and reportings, costs, pricing policies and budgeting were focused on. The survey prepared from the theoric content of the thesis was applied to 3, 4, 5 stars accommodation establishments, holiday villages and certificated places in Turkey and the results were evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectKonaklama işletmelerien_US
dc.subjectOccommodation enterprisesen_US
dc.subjectMuhasebe organizasyonuen_US
dc.subjectAccounting organizationen_US
dc.subjectOtelleren_US
dc.subjectHotelsen_US
dc.subjectTurizm işletmelerien_US
dc.subjectTourism businessesen_US
dc.subjectYönetim muhasebesien_US
dc.subjectManagement accountingen_US
dc.subjectYönetim Muhasebesi Sistemien_US
dc.subjectThe system of management accountings, Accommodation establishments, Accounting organizationen_US
dc.subjectKonaklama İşletmelerien_US
dc.subjectMuhasebe Organizasyonuen_US
dc.titleKonaklama işletmelerinde yönetim muhasebesi uygulamalarını tespit etmeye yönelik bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA study to determine the practices of hospitality accounting managementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.contributor.institutionauthorSarı, Mustafa
dc.identifier.endpage148en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record