Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • 70. Yıldönümünde İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek 

   İnsan, hemen her bilimin, sanatın, felsefenin ya da dinin ortak paydalarındandır. Çünkü insan, düşüncesiyle, bilgisiyle, tasarımcılığıyla ve inancıyla bu alanların hepsinde aktif olarak yer almaktadır. Bu muazzam yaratıcılığın ...
  • Bedenin Sosyolojisi: Nasıl? Niçin 

   Birey ve toplum, sosyolojide yakın geçmişe kadar beden dışı unsurlarla değerlendirilmiştir. Ekonomik, siyasal ya da kültürel eylemleriyle toplumsal olanı kurup geliştiren bireyler, bunları sanki bedenleri olmaksızın ...
  • Sosyolojik Reçetelerle Sağlık 

   Toplumsal yapının varlığı ve devamı bazı alternatifsiz koşullara bağlıdır. Toplumun sağlıklı olarak devam etme zorunluluğu o koşulların başında yer alır. Böyle bakıldığında sağlık, toplum için mecburi bir hayat sigortasını ...
  • Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık 

   Sosyal ilişkiler, sosyal sistemler ve genel olarak toplumsal yapı denilen bütünlük, içinde pek çok unsuru barındıran büyük bir ortaklıktır. Toplumsal yapı, göreli denge ve birliğinin yanı sıra çeşitli zıtlıklar, çatışmalar ...