Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇalık, İsmail
dc.contributor.authorDüzgün, Ertuğrul
dc.contributor.authorÖdemiş, Murat
dc.contributor.authorDüzgün, Ayşegül
dc.date.accessioned2021-12-16T10:42:21Z
dc.date.available2021-12-16T10:42:21Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKitabın Adı GÜMÜŞHANE’DE YAYLA TURİZMİ (Sürdürülebilir Turizm Bakış Açısıyla) 1. Baskı Aralık, 2021 ISBN: 978-605-4838-28-8 Yazarlar:Dr. İsmail ÇALIK; Dr. Ertuğrul DÜZGÜN; Dr. Murat ÖDEMİŞ; Dr. Ayşegül DÜZGÜN Kapak & Mizanpaj:Aslı Yavuz Özşengür Fotoğraflar:Mustafa Reşat Sümerkan, Engin Doğru, Orhan Köse, Recep Ergin, Mustafa Akgül, Metin Aydın, Selami Aksoy, Yüksel Yavuz, Abdullah Eroğlu, Yusuf Eyüboğlu, Fahri Çalıken_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5531
dc.description.abstractGümüşhane ili yayla turizmi potansiyeli ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin öne çıkan illeri arasındadır. Geçmişten günümüze yaylacılık geleneğinin kısmen de olsa sürdürüldüğü bölgede, doğal çekiciliklerin ve kültürel birikimin, bölgenin ekonomik gelişimi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, planlanacak yayla turizmi faaliyetlerinde ekonomik, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik unsurlarının da ikmal edilmemesi elzemdir. Dolayısıyla ekonomik kalkınma uğruna bölgenin özgün doğal ve kültürel yapısı tahrip edilmemelidir. Bu kitapta Gümüşhane yaylalarında benimsenen turizm anlayışının sürdürülebilir turizm bakış açısıyla ne derece &düştüğü paydaşların görüşlerine dayanılarak incelenmiştir. Çalışmada, sürdürülebilir turizmin ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel ve fiziksel planlama göstergeleri çerçevesinde elde edilen sonuçlar okuyucuya sunulmuştur.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma, Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. Proje No: 17.F4110.02.01en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSürdürülebilir Turizmen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectYaylaen_US
dc.subjectYayla turizmien_US
dc.subjectGümüşhaneen_US
dc.titleGümüşhane’de Yayla Turizmi (Sürdürülebilir Turizm Bakış Açısıyla)en_US
dc.typebooken_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US
dc.departmentFakülteler, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0786-3840en_US
dc.authorid0000-0002-5716-671Xen_US
dc.authorid0000-0001-9815-5796en_US
dc.authorid0000-0001-6733-4206en_US
dc.contributor.institutionauthorÇalık, İsmail
dc.contributor.institutionauthorDüzgün, Ertuğrul
dc.contributor.institutionauthorÖdemiş, Murat
dc.contributor.institutionauthorDüzgün, Ayşegül


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record