Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBasılgan, Müslüm
dc.date.accessioned2021-11-09T20:04:13Z
dc.date.available2021-11-09T20:04:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-1795
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJeU5UTTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5029
dc.description.abstractİktisat literatüründe girişimci konusu daha çok ekonomik gelişme açısından incelenmiştir. Neoklasik iktisadın statik bir temele sahip olması nedeniyle ekonomik değişimin güçlerini açıklayamayacağını belirten Schumpeter, dinamik bir teorinin gerekliliğini savunarak farklı bir pozisyon almıştır. Bu dinamik ekonomik değişim teorisinin temel unsuru olarak da girişimciyi yerleştirmiştir. Schumpeter'e göre girişimcinin temel rolü, ekonomik değişimi sağlayan yeni birleşimleri ya da yenilikleri gerçekleştirmektir. Bu yeni birleşimler yaratıcı yıkıma yol açarak, ekonomik sistemi dengesizliğe götürmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, kapitalist sistem içinde yeni birleşimler aracılığıyla yaratıcı yıkıma neden olan Schumpeteryan girişimcinin, bireysel (psikolojik) ve liderlik (sosyolojik) özellikleri ele alınarak onun diğer iktisadi aktörlerden farkını ortaya koymak ve kapitalizmin geleceğinde (yıkılışında) oynayacağı rolü göstermektir.en_US
dc.description.abstractThe subject of the entrepreneur in economic theory has mostly been examined in terms of development. Schumpeter, who argued that the neoclassical economic theory could not explain the powers of the economic change due to its static base, took a different position by arguing the necessity of a dynamic theory. Schumpeter identified the entrepreneur as essential element of the dynamic theory of economic change. To Schumpeter, the major role of the entrepreneur is to realize new combinations or innovations that ensure economic change. The primary objective of this study is to explore the individual (psychological) and leadership (sociological) characteristics of the Schumpeterian entrepreneur, who leads to creative destruction via the new combinations in the capitalist system; to put forth his difference from other economic actors and to demonstrate his role in the future (the collapse) of capitalism.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofAmme İdaresi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleEkonomik gelişmenin yaratıcı yıkımı: Schumpeteryan girişimcien_US
dc.title.alternativeThe creative destruction of economic development: The schumpeterian entrepreneueren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.description.wospublicationidWOS:000297426600002en_US
dc.description.scopuspublicationid2-s2.0-84878500948en_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.contributor.institutionauthorBasılgan, Müslüm
dc.identifier.endpage56en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record