Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇullu, Mustafa
dc.contributor.authorAkçay, Osman
dc.date.accessioned2021-11-08T17:55:27Z
dc.date.available2021-11-08T17:55:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmaPxLweKqllyjCWizZikpjy7jFUxNTDyqXE1rNFNeTzh
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_jJZ--qVsqP3GOHtOHeH8iYTfwZlEsfYoL2pCBlWh0ip
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/2251
dc.descriptionYÖK Tez No: 571527en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, beton karışım suyuna hesaplanan miktardan farklı oranlarda karışım suyu ilavesi veya eksiltilmesi durumunda betonun fiziksel ve mekanik özelliklerindeki değişimin ve üretilen beton örneklerin sülfatlı ortamdaki davranışının belirlenmesidir. Bu amaçla, C20/25, C30/37 ve C40/50 dayanım sınıflarında hazırlanan beton örneklere karışım suyu miktarı %10, %20, %40, %70 ve %100 oranında artırılıp %10 ve %20 oranında azaltılmıştır. Üretilen beton örnekler üzerinde birim hacim ağırlık, impermeabilite, kapilarite, basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca beton örnekler, sülfatlı ortamdaki davranışlarını belirlemek amacıyla %5 sodyum sülfat konsantrasyonuna sahip korozif suda ıslanma-kurumaya maruz bırakılmıştır. 10 ıslanma-kuruma döngüsü sonucunda beton örneklerdeki ağırlık değişimleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, beton örneklere karışım hesaplarında belirlenen karışım suyu oranından farklı bir oranda su ilavesi ve eksiltilmesinin, betonun fiziksel ve mekanik özelliklere etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca beton örneklerin korozif ortamlara karşı dirençlerinde ciddi oranda azalmaların olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this work, calculated to water of concrete mixture the amount in different rates addition of mixing water or in case of reduction concrete physical and mechanical Properties and produced concrete samples sulfated the behavior of the environment is determined. For this purpose, C20/25, C30/37 and C40/50 prepared in resistance classes concrete samples mixing water quantity %10, %20, %40, %70 and %100 ratio is reduced. Produced concrete samples on unit volume weight, impermeabilite, capillarity, compressive strength, tensile strength during splitting experiments took place. Also concrete examples, sulfated environment purpose of determine their behavior %5 sodium sulfate concentration having corrosive wetting-drying stay exposed. 10 wetting-drying cycle as a result concrete samples weight changes determined. As a result concrete samples mixture calculations determine mixing water ratio water addition and reduction, physical and mechanical of concrete has effect on properties is determined. Also for concrete samples resistance against corrosive places is seriously reduced as it seems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectCivil Engineeringen_US
dc.titleBeton karışım suyu miktarındaki değişimin beton özelliklerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of change of concrete mixture water on the concrete characteristicsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.contributor.institutionauthorAkçay, Osman
dc.identifier.endpage130en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record