Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇullu, Mustafa
dc.contributor.authorCanlı, Muammer
dc.date.accessioned2021-11-08T17:55:26Z
dc.date.available2021-11-08T17:55:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7lOJX8w_8PRQU1mSHU6-jj3G30OProTJC-I3VO_8VoAI8VkEk_sYqCtmW5Eng8uA
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/2236
dc.descriptionYÖK Tez No: 479250en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, donma çözülmeye maruz betonlarda lif katkısı ve vakum uygulamasının etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, beton katkısı olarak çelik, polyester, polipropilen lif ve polipropilen elyaf kullanılmıştır. Çelik lifler kısa "3 cm" ve uzun "6 cm" olarak kullanılırken, sentetik lifler kısa "2.5 cm" ve uzun "5 cm" olarak kullanılmıştır. Örneklerin üretim aşamasında, deneysel çalışmanın bir parametresi olarak, betona taze halde vakum uygulaması yapılmıştır. Lif katkılı, vakumsuz ve vakumlu beton örnekler 28 gün sonunda donma çözülmeye maruz bırakılmıştır. Her 50 döngüden sonra temel enine frekans değişim değerleri ölçülmüştür. Elde edilen temel enine frekans değişim değerleri ile dinamik elastisite modülündeki azalma miktarları ve dayanıklılık faktörü değerleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, lif katkısı ve vakum uygulamasının donma çözülmeye maruz betonlarda olumlu etki yaptığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the effects of fiber addition and vacuum treatment in concrete exposed to freeze-thaw effect. With this purpose, steel, polyester, polipropilen fiber and polipropilen wool were used as concrete support additions. While steel fibers were used as short in "3 cm" and long in "6 cm", synthetic fibers were used as short in "2.5 cm" and long in "5 cm". In the production stage of the samples, the concrete was treated with vacuum in the fresh form as a parameter of the experimental study. The fiber-added, vacuumed and non-vacuumed concrete samples were exposed to freezing-thawing after 28 days. After every 50 cycles, main horizontal frequency change values were measured. With the main horizontal frequency change values obtained, reduction amounts in the dynamic modulus of elasticity and the durability factor were determined. Consequently, it was found that fiber addition and vacuum treatment created a positive effect in concretes exposed to freezing-thawing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectCivil Engineeringen_US
dc.subjectDurabilite =en_US
dc.titleDonma çözülme etkisindeki betonlarda vakum uygulaması ve lif katkısının etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of vacuum treatment and fiber addition on concrete under freeze-thaw effecten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.contributor.institutionauthorCanlı, Muammer
dc.identifier.endpage97en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record